AmbientPOS

ระบบ Point of Sale (POS - ควบคุมการค้าขายหน้าร้านค้าปลีก) ที่ครบทุกความสามารถ อยู่ในหนึ่งเดียว และ REAL-TIME

ระบบคลังวัตถุดิบ(Stock) ที่แม่นยำ ระบบตัดวัตถุดิบทันทีเมื่อสินค้าถูกขาย ด้วยความแม่นยำ และ real-time สามารถทำให้ทราบถึงปริมาณวัตถุดิบคงเหลือได้แบบ วินาที ต่อ วินาที พร้อมทั้ง ระบบ E-Document ในการการเข้า-ออกของสินค้า/วัตถุดิบ สามารถแสดงอายุของวัตถุดิบใน Stock สามารถแจ้งเตือนเมื่อ วัตถุดิบ คงเหลือต่ำกว่าปริมาณที่กำหนด อีกทั้งยังรองรับ การใช้งานด้วยระบบ Barcode

ระบบลูกค้า/สมาชิก ระบบลูกค้า และ สมาชิก สามารถทำให้ทราบประวัติการสั่งซื้อ รายการที่ลูกค้าสั่งซื้อ บ่อยๆ สามารถดำเนินการสะสมแต้มได้โดยอัตโนมัติเมื่อสั่งสินค้า อีกทั้งยังช่วยรักษาความสัมพันธ์ ช่วยส่งเสริมการขาย และสร้างความประทับใจของลูกค้าได้อีกด้วย

Live Report แสดงรายงานยอดขายเวลาจริง (Real Time) ด้วยสุดยอดการออกแบบระบบที่ทันสมัย ซอฟท์แวร์สามารถ ประมวลผล และสร้างรายงานอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็ว กระทั่ง สามารถทราบยอดขาย พร้อมทั้งรายละเอียดการขาย จากภายนอก ร้านค้าด้วย SmartPhone ได้เสมือนกับอยู่ภายในร้านค้าเลยทีเดียว ส่งรายงานเข้าอีเมลล์อัตโนมัติ สามารถส่งรายงานยอดขาย พร้อมทั้งรายละเอียด เข้าอีเมลล์ ตามเวลาที่กำหนด ไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้โดยอัตโนมัติ

บันทึกเวลาการเข้า-ออกงานของพนักงาน (Staff Check-in) บันทึกเวลาการเข้า-ออกงานของพนักงาน รองรับการทำงานเป็นกะ และสามารถถ่ายภาพบันทึกเวลา เข้า-ออกงานของพนักงาน เสมือนกับเป็นการผนวกเครื่องบันทึก เวลาการทำงาน/เครื่องตอกบัตร เข้ามาไว้ในระบบนี้ด้วย


Read more...

AmbientRange

ระบบทดแทนการรับชำระเงินด้วยการหยอดเหรียญ

การหยอดเหรียญ สร้างความยากลำบากให้ทั้งผู้จ่าย และผู้รับเงิน คงจะดีไม่น้อยที่ระบบนี้จะสามารถเข้ามาช่วยเป็นตัวกลางในการจัดการเเรื่องนี้ให้ โดยใช้ระบบ QR-Code ที่ทุกคนรู้จักกันดี ติดไว้ที่อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในการดำเนินการ บริการนี้ ประกอบไปด้วยส่วนหลักๆ 3 ส่วน คือ

1.ระบบ Software ควบคุมการตั้งค่าของอุปกรณ์/เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละรายการ ทั้งด้านการตั้งราคา หน่วงเวลาการเปิด-ปิด และสร้าง QR-Code
2.การเชื่อมต่อกับระบบชำระเงินของธนาคาร เพื่อดำเนินการชำระเงิน และตรวจสอบสถานะ
3.สั่งการอุปกรณ์/เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้เริ่มทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนด


Read more...

Smartfarm IoT

ระบบ Smart IoT (Internet of Thing) ที่รับรู้ทุกความเคลื่อนไหวในฟาร์ม และ สั่งการอุปกรณ์

Smartfarm IoT เป็นระบบที่มีองค์ประกอบในการทำงานทั้งระบบ Hardware (อุปกรณ์ขนาดเล็ก) และ Software ระบบอุปกรณ์(Hardware) ของเราจะทำงานเชื่อมโยงกันโดยประกอบไปด้วย 3 ส่วน แยกกันทำงาน รับรู้ - วิเคราะห์/คำนวณ - สั่งการ ดังนี้

1.SENSE อุปกรณ์ขนาดเล็กที่ติดตั้งไว้ในฟาร์มเพื่อจับการเคลื่อนไหวต่างๆ ได้อย่างอัตโนมัติ เพื่อส่งผลไปยัง Server ในแบบ Real-time ไม่ว่าจะเป็น อุณหภูมิอากาศ-ดิน-น้ำ, ความชื้นในอากาศ-ดิน-โรงเรือน, แสงแดด, แรงลม, อัตราการไหลของน้ำ, การเคลื่อนไหว, ระบะ, การสั่นสะเทือน ฯลฯ
2.SERVER การรับค่าจากอุปกรณ์ SENSE เพื่อวิเคราะห์ ประมวลผล ตั้งเงื่อนไข และสั่งการอุปกรณ์ ACT อีกทั้งยังสามารถแสดง Dashboard/Report ย้อนหลังได้ในรูปแบบแผนภูมิต่างๆ เพื่อง่ายต่อการเรียนรู้และปรับปรุงเงื่อนไข
3.ACT อุปกรณ์รับค่าจากการประมวลผลโดย SERVER มีหน้าที่สั่งการอุปกรณ์ต่่างๆ เช่น ควบคมมอเตอร์(DC)พร้อมทั้งควบคุมความเร็ว, ควบคุมทิศทาง (เมื่อมีอุปกรณ์ต้อพวงประเภท Servo Tronic), ควบคุมการเปิด/ปิดอุปกรณ์เครื่องมือไฟฟ้าในฟาร์ม เช่น ปั๊มน้ำ พัดลมระบายอากาศ ม่าน/หลังคาไฟฟ้า ฯลฯ


Read more...

Amzotel


Read more...

Ambient Primary


Read more...

Drivemana


Read more...

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

นโยบายฉบับนี้จะสามารถใช้ได้กับทุกเว็บไซต์ในเครือของ Ambient19 Co.,Ltd. บริษัท แอมเบี้ยน19จำกัด (Ambient19 Co.,Ltd.) ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และให้ความสำคัญด้านการเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โดยนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy) ได้เพิ่มเติมสิทธิหน้าที่ของบริษัทและผู้ใช้บริการ ด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่บริษัทได้รับจะถูกนำไปใช้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการและถูกต้องตามกฎหมาย นโยบายฉบับนี้ใช้เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

 1. รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใด
  "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยที่เรานั้นได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่จำเป็นและใช้ข้อมูลเท่านั้น
  1. เมื่อมีการสมัครสมาชิก
  2. เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า
  3. เมื่อมีการกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม
  4. เมื่อมีการกรอกข้อมูลผ่านกระทู้เว็บบอร์ด
 2. เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง
  ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล จะรวบรวมใช้ ตามขอบเขตของการบริการ โดยรวบรวมข้อมูลเท่าที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ ภายใต้กฎหมาย
  ข้อมูลระบุตัวตน
  1. ชื่อ , นามสกุล
  2. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
  3. เพศ
  4. วันเกิด
  ข้อมูลการติดต่อ
  1. อีเมล
  2. หมายเลขโทรศัพท์
  3. ที่อยู่ทางไปรษณีย์
  4. บัญชีโซเชียลมีเดีย
  5. ข้อมูลทางธุรกรรม
  6. รายละเอียดการสั่งซื้อและชำระเงิน
  ข้อมูลทางเทคนิค
  1. IP address
  2. Cookie
  3. Web Browser
 3. ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร
  1. เพื่อการติดต่อสอบถามข้อมูล ซื้อขาย สินค้า หรือ บริการ
  2. เพื่อการตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า
  3. เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า
  4. เพื่อใช้ในการจัดทำ รายงานการสั่งซื้อ และ รายงานภาษีการขาย
 4. ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร
  ทางเรานั้นมีมาตรการ การรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด เพื่อรองรับความปลอดภัยของข้อมูลอย่างสูงที่สุดรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์บนมาตรฐาน SSL (Security Socket Layer) ที่อนุมัติให้แก่เว็บไซต์โดย CA (Certificate Authority) ถูกเข้ารหัสเพื่อปกป้องข้อมูล เช่น ข้อมูลส่วนตัว , รหัสผ่าน , หมายเลขบัตรเครดิต
 5. การเปิดเผยข้อมูลบุคคล ต่อบุคคลภายนอก
  ในการดำเนินธุรกิจ เรามีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม เช่น เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า ทั้งนี้ เราขอรับรองว่า จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคล ที่เราได้เก็บรวบรวมเอาไว้ ไปเผยแพร่หรือทำการขายข้อมูล ให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีที่มีผลทางกฎหมาย
 6. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
  เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้หรือเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลดังกล่าว เราจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเห็นแล้วว่าการเก็บข้อมูลนั้น ไม่มีความจำเป็นตามจุดประสงค์ที่ได้ระบุไว้
 7. การใช้คุ้กกี้ (Cookies)
  คุกกี้ (Cookies) คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์ ส่งไปยังเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) ของผู้ให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าสะดวกสบายในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยในการศึกษาพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมแพลตฟอร์มโดยรวม และนำไปพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ลูกค้าสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมบนเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตาม ขอแจ้งให้ทราบว่าหากมีการปฏิเสธการใช้งานคุ้กกี้ อาจจะส่งผลกระทบให้ไม่สามารถใช้ หรือ เข้าถึงฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของเราได้
 8. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  เราจะพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบางครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ การดำเนินงานภายใต้กฏหมาย โดยเราจะเปิดเผยนโยบายการให้ลูกค้าทราบผ่านเว็บไซต์ อย่างชัดเจนตามความเหมาะสม เมื่อมีการเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือรับการบริการจากทางเรา โปรดอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเอง
 9. วิธีการติดต่อเรา
  หากมีคำถาม ข้อเสนอแนะ หรือ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ ต้องการใช้สิทธิ์ของคุณ โปรดติดต่อ 020202019 หรือ 0917312036

นโยบายการดำเนินธุรกิจ

นโยบายการจัดส่งสินค้า

 1. ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า จะอยู่ที่ 3-5 วันทำการ โดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่งพื้นที่จัดส่งสินค้าหรือประเภทของตัวแทนจำหน่าย โดยไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดราชการ
 2. บริษัทฯ จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ลูกค้าได้รับ SMS หรือ E-Mail ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าที่มีการชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จเท่านั้น
 3. การจัดส่งสินค้า แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
  1. จัดส่งถึงที่หมายตามที่อยู่ที่ระบุไว้ (Door to Door) : จะจัดส่งสินค้าให้หลังจากลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น โดยลูกค้าจะได้รับการโทรนัดหมายการจัดส่งสินค้า จากพนักงานจัดส่ง ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าให้ไว้ตอนทำการรายการสั่งซื้อ
  2. จัดส่งสินค้าแบบเก็บเงินปลายทาง (Cash on Delivery) : ลูกค้าจะต้องทำการชำระเงินค่าสินค้าให้กับพนักงานจัดส่งสินค้า ณ วันที่จัดส่งสินค้า
  3. จัดส่งแบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือการจัดส่งที่เทียบเท่า
 4. ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งสินค้า เมื่อได้ทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว
 5. บริการจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น สำหรับการจัดส่งสินค้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส) ระยะเวลาในการจัดส่ง จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ โดยทางบริษัทฯ จะจัดส่งให้ตามความเหมาะสม
 6. ค่าบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ 45 บาท ต่อรายการสั่งซื้อ

นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy)

การคืนเงิน บริษัทจะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้า กรณีดังต่อไปนี้

 1. ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า จะอยู่ที่ 3-5 วันทำการ โดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่งพื้นที่จัดส่งสินค้าหรือประเภทของตัวแทนจำหน่าย โดยไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดราชการ
 2. บริษัทฯ จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ลูกค้าได้รับ SMS หรือ E-Mail ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าที่มีการชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จเท่านั้น
 3. การจัดส่งสินค้า แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
  1. บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ คืนให้เต็มจำนวนไม่หักค่าใช้จ่าย
  2. ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า
   1. กรณีลูกค้าชำระเงินช่องทางตัดผ่านบัตรเครดิต ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 วันทำการ ขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตร ของลูกค้า
   2. กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านช่องทาง Internet Banking, เก็บเงินปลายทาง จะทำการคืนเงินกลับไปยังชื่อและเลขที่บัญชีที่ลูกค้าโอนจ่ายค่าสินค้ามาเท่านั้น ใช้ระยะเวลาประมาณ 3-5 วันทำการ

นโยบายการยกเลิกและเงื่อนไขการเปลี่ยน - เคลมสินค้าและบริการนโยบายการยกเลิก

กรณีที่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้หรือไม่ได้นั้น เป็นดังนี้

 1. ลูกค้าสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ หากยังไม่ได้กดชำระเงินค่าสินค้าและบริการ
 2. ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ เมื่อมีการชำระเงินเข้ามาเเล้ว
 3. คําสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกจะไม่สามารถกู้คืนได้ในระบบของเรา
 4. คุณสามารถยกเลิกสินค้าเพียงบางรายการ หรือยกเลิกทุกรายการในคําสั่งซื้อได้
 5. ส่วนลดหรือโปรโมชั่นใดๆ ที่ใช้ในการสั่งซื้อจะไม่สามารถนํากลับมาใช้ได้
 6. หากมูลค้าการสั่งซื้อที่เหลือหลังจากที่คุณยกเลิกหนึ่งหรือหลายรายการในคําสังซื้อนั้น ไม่ถึงเงื่อนไขสําหรับส่วนลด โปรโมชั่น หรือการยกเว้นค่าธรรมเนียม คําสั่งซื้อของคุณจะถูกยกเลิก
 7. ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแอมเบี้ยน19 เราไม่สามารถนําเสนอสินค้าในราคาเดิมได้หากคุณทําการสั่งซื้อใหม่

นโยบายการคืนสินค้า

การคืนสินค้า

 1. ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า จะอยู่ที่ 3-5 วันทำการ โดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่งพื้นที่จัดส่งสินค้าหรือประเภทของตัวแทนจำหน่าย โดยไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดราชการ
 2. บริษัทฯ จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ลูกค้าได้รับ SMS หรือ E-Mail ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าที่มีการชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จเท่านั้น
 3. การจัดส่งสินค้า แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
  1. ลูกค้าได้รับสินค้า หรือ การขาย ไม่ตรงกับที่ตกลงกับบริษัทไว้ อย่างมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าไม่ตรงอย่างไร
  2. สินค้าชำรุด บกพร่อง ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากการผลิต ลูกค้าต้องการคืนโดยไม่เปลี่ยนสินค้า

วิธีการสั่งซื้อและชำระเงิน

 1. เลือกแพ็กเกจที่ต้องการ
  พิจารณาโปรแกรม ที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณได้ที่หน้า ราคา แพ็กเกจ ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ
 2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ขาย
  ส่งอีเมล์แจ้งขอราคาได้ที่ info@ambient-soft.com โทร 091-731-2036 , 02-020-2019 หรือขอใบเสนอราคาออนไลน์แล้วรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่
 3. โอนเงินทางบัญชีธนาคาร
  โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารและ แจ้งหลักฐานการโอนมาที่ info@ambient-soft.com
 4. ชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
  ชำระค่าบริการด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ระบุไว้ด้านล่าง หลังจากที่ลูกค้าชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งหลักฐานการโอนเงิน มาทางอีเมล์ info@ambient-soft.com เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบและดำเนินการอย่างรวดเร็ว
  1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาสัมมากร เพลส รามคำแหง110
  2. หมายเลขบัญชี : 089-8-44424-4
  3. ชื่อบัญชี : บริษัท แอมเบี้ยน19 จำกัด
  4. ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
 5. หมายเหตุ:
  กรุณาตรวจสอบเลขบัญชีก่อนการโอนเงินทุกครั้ง และทางบริษัทฯ ไม่รับการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้
  ในกรณีที่ใช้บริการในนามนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในส่วนค่าบริการได้
  การชำระค่าบริการไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมนั้น ๆ
  สำหรับการใช้บริการครั้งแรก กรุณาแนบ ภพ. 20 หรือหนังสือรับรองบริษัทหน้าแรก พร้อมระบุที่อยู่ออกใบเสร็จ / ใบกำกับภาษีมาด้วย

การหักภาษี ณ ที่จ่าย

 1. ท่านสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% เป็นค่าบริการรายปีและค่าบริการจัดทำฟอร์มเอกสาร โดยออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 2. ในนาม บริษัท แอมเบี้ยน19 จำกัด เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105-5640-0060-8
  145 ซอยรามคำแหง 112 แยก18 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240
 3. กรุณาส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาตามที่อยู่บริษัท ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินหลังจากที่ได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงแล้ว
Services
Company
Contact us
Ambient19 Co., Ltd.
145 Ramkamhang 112-18
Saparnsung, Bangkok 10240
Thailand
Follow Us
© Copyright 2009 - 2024 Ambient19, All rights reserved.